NYHETSBREV 2/2021 
Problemer med visningen Åpne i nettleser

Her er nyhetsbrevet for desember 2021. Vi har tekster om en undersøkelse fra CAPP-prosjektet og nytt fra styreleder. Vi har også med et vers om fredsarbeid og julen. På tross av at Koronaen og bortfall av Noradstøtte, holder vi kontakt med partnerne våre i Gaza og Great Lakes. 

Ønsker alle en god adventstid!

 

NYTT FRA STYRELEDER
NYE UTFORDRINGER FOR KVEKERHJELP

Styreleder Arnstein Finset skriver om siste nytt fra Kvekerhjelp.

Kjære alle medlemmer og gode givere!

2021 har vært et svært spesielt år for Kvekerhjelp. For første gang på en årrekke står vi uten bevilgninger fra Norad. Det har selvsagt hatt store konsekvenser for virksomhet vår. Men vi gir oss ikke. Selv om vi ikke mottar Norad-støtte, fortsetter vi arbeidet vårt for fred, menneskerettigheter og utvikling. Uten midler fra Norad blir det riktignok mindre penger i kassa, men våre trofaste givere svikter oss ikke. Vi fortsetter å motta innsamlingsmidler som gjør det mulig for oss å opprettholde en viss prosjektaktivitet i Gaza og etter hvert også i Afrika

Kvekerhjelp, med støtte fra Norad, vært viktigste finansieringskilden for det store barnehageprosjektet PECEP (Palestinian Early Childhood Educational Programme) i Gaza. I Gaza har 2021 vært et ekstra krevende år. I tillegg til sviktende finansiering har barnehagene slitt med konsekvensene av COVID-19-pandemien og ikke minst av bombingen av Gaza i mai. I vår gjennomførte vi derfor en vellykket Spleis-aksjon på internett, som bidro til en ekstra nødhjelpsbevilgning til barnehagene. 

Takket være gaver fra våre givere og fra kvekerorganisasjoner i Europa har PECEP vært i stand til å opprettholde driften i barnehagene i dette krevende året. De ansatte har vært villige til å gå ned i lønn for å holde barnehagene åpne, og en del av driften dekkes gjennom foreldrebetaling. Men uten midler fra Kvekerhjelp ville barnehagene utvilsomt blitt nedlagt. Kvekerhjelp planlegger å fortsette vår støtte til barnehagene i Gaza i 2022. Samtidig vil vi samarbeide med AFSC (American Friends’ Service Committee) med sikte på å hjelpe PECEP til å finne ny, stabil finansiering.

På grunn av bortfallet av midler fra Norad har Kvekerhjelp ikke hatt mulighet for å gi økonomisk støtte til fredsarbeidet i Øst-Afrika i 2021. Det er synd, for i CAPP (Change Agent Peace Project) er et spennende grasrotprosjekt i et urolig hjørne av Afrika. Som det fremkommer av en annen artikkel her i nyhetsbrevet, opplever deltakerne i CAPP at de har stor nytte av å delta i prosjektet. Men selv om vi ikke kunnet støttet CAPP økonomisk i år, har vi opprettholdt kontakten med våre partnere og vet at de søker å fortsette med en del fredsfremmende aktiviteter. Det er gjennom årene lagt mye arbeid ned i samarbeidet med våre partnere. Det er viktig å bygge videre på det som er oppnådd, og styret i Kvekerhjelp har derfor bestemt å gjenoppta støtten til CAPP i 2022, men nødvendigvis i noe mindre målestokk enn før.

Når Norad ikke lenger bevilger penger til prosjektene, er det heller ikke rom for fast ansatt daglig leder. Det er nå styret som har ansvaret for den daglige driften av Kvekerhjelp. Men vi arbeider med å etablere et forvaltningssamarbeid med KFUK/KFUM Global, der vi kjøper noen tjenester innen regnskap og annen praktisk drift av organisasjonen.

Uten Norad-midler står vi overfor nye utfordringer. Vi må videreutvikle arbeidsformer der vi kan oppnå resultater med enkle midler, som for eksempel ved å stase videre på grasrotprosjektene i Øst-Afrika. Men vi er nå mer enn noensinne avhengig av gaver fra våre trofaste givere for å kunne opprettholde prosjekter både i Gaza og i Øst-Afrika. 2022 vil bli et viktig år i så måte.

Vi er optimister, og vi tror vi fortsatt vil kunne bidra til videre utvikling av gode prosjekter som kan bety noe for menneskene i de områdene der vi er involvert. Gjennom nyhetsbrevene vil vi holde dere oppdatert om det videre arbeidet prosjektene i året som kommer.


Godt nytt år til alle venner av Kvekerhjelp!
 

Vil du hjelpe oss med å spre informasjon?
 
Vi er en liten organisasjon uten ansatte, og styret det daglige arbeidet på frivillig basis. Vi trenger å gjøre Kvekerhjelp synligere så flere vet om oss.

Noen måter dere kan være med på å spre informasjon om på er:

1. Følg oss på facebook og Inviter venner til å følge Kvekerhjelp sin facebook-side, og del innlegg videre

2. Sende nyhetsbrevet videre til venner og bekjente som er interessert i Kvekerhjelp

3. Spør bekjente om hva Kvekerhjelp er- gjerne fortell litt om Kvekerhjelp, prosjektene og arbeidet vi gjør(det ligger mye info på Kvekerhjelps sin nettside)

Vi setter stor pris på alle våre medlemmer og støttemedlemmer og deres engasjement som støtter oss videre i vårt arbeid.

Takk for et godt samarbeid!


 
DELTAGERE I CAPP-PROSJEKTENE OPPLEVER AT ERFARINGEN HJELPER DEM MED Å JOBBE MED IKKE-VOLD I LOKALSAMFUNNET
 
I mer enn 20 år har CAPP – Change Agent Peace program – i Great Lakes i Øst-Afrika vært ett av Kvekerhjelps hovedsatsinger. Prosjektet har for eksempel omfattet lokale fredskomiteer og landsbymøter i Burundi, fredsarbeid blant ungdom og Alternativ til vold program i fengsler i Rwanda og lokale fredskomiteer og fredsklubber i DR Kongo.

På nyåret i år gjennomførte en av Kvekerhjelps medarbeidere en spørre-undersøkelse blant prosjektdeltakere i alle de tre landene. I alt 150 deltakere var med i undersøkelsen. Noen hovedfunn fra undersøkelsen er oppsummert i figuren nedenfor. Vi ser at deltakere i høy grad opplevde at de hadde lært om hvordan vold kunne reduseres. Mange angav også at de hadde praktiserte det de hadde lært og at prosjektet hadde bidratt til mindre vold i deltakernes lokalsamfunn.

Som følge av bortfallet av Norads bevilgning har vi ikke kunnet støtte CAPP økonomisk i 2021. Men vi planlegger å gjenoppta støtten i 2022.


Grafen med resultatene står øverst i nyhetsbrevet. 

Bilde fra 2015, Nord-Kivu, Kongo: En gruppe forandringsagenter for fred som har fått opplæring i "Alternatives to Violence" og dannet lokale fredskomiteer for å megle i konflikter.
 
VERS OM FREDSARBEID OG JULEN

When the star in the sky is gone,
When the Kings and Princes are home,
When the shepherds are back with their flocks
The real work of Christmas begins.
To find the lost
To heal the broken
To feed the hungry
To release the prisoners
To rebuild the nations
To bring peace among brothers
To make music in the heart

- 19th century Quaker benediction, traditionally spoken at Christmas.

Ønsker alle en god jul!
følg oss
Website Facebook
.
Endre dine opplysninger | Meld deg av e-postlisten
MailMojo